Jakie wymagania dotyczące instalacji czujnika poziomu do studzienek i rurociągów?

Jakie wymagania dotyczące instalacji czujnika poziomu do studzienek i rurociągów?

Czujniki ultradźwiękowe to zwykle pomiary ciągłe poziomu.Bezdotykowy, niski koszt i łatwa instalacja. Nieprawidłowa instalacja wpłynie na normalny pomiar.

Dead BandUwagan PodczasIInstalacja ultradźwiękowego czujnika poziomu

Inny zakres pomiarowy, inna strefa nieczułości.
Jeśli poziom znajduje się w zakresie martwej strefy, ultradźwiękowy czujnik poziomu nie działa.

Więc instalacja musi unikać zasięgu pasma.Wysokość między czujnikiem a najwyższym poziomem musi być równa lub większa niż strefa nieczułości, aby zapewnić dokładność pomiaru i bezpieczeństwo czujnika.

pipelines2

Brakieta Odległość Uwaga PodczasIInstalacja ultradźwiękowego czujnika poziomu

Czujnik nie może znajdować się zbyt blisko ściany studni (zwłaszcza jeśli występują występy).Lub fale dźwiękowe emitowane przez czujnik zostaną odbite od ściany studni.Powoduje nieprawidłowe dane.Ogólnie rzecz biorąc, odległość wspornika jest związana z kątem czujnika.Mniejszy kąt, mniejszy wpływ ściany studni.

Nasz czujnik ultradźwiękowy A07 ma jednostronny kąt, tylko około 7°.Odległość wspornika 25 ~ 30 cm jest wystarczająca do instalacji.

pipelines1

Instalacja czujnika ultradźwiękowego

pipelines3


Czas postu: 13 maja-2022